Arbejdsliv Gode råd

Sygefraværssamtaler

Gode råd til medarbejdere ved sygefraværssamtaler.

 1. Har du gjort dig bekendt med Tårnby Kommunes sygefraværspolitik.

 2. TR eller en anden bisidder, du selv vælger, kan deltage i møderne.

 3. Du har ikke pligt til at fortælle, hvad du fejler. Bed din bisidder om at støtte dig, hvis man kommer ind på emner, du ikke ønsker at drøfte.

 4. Hvis der er forhold på arbejdspladsen, der er årsag til eller forværrer sygdommen, så er det relevant at drøfte det, så evt. hjælp kan sættes ind.(støttelærer, kollegial, vejledning, ændring af opgaveoversigt)

 5. Telefonisk kontakt mellem skoleleder og sygemeldte bør kun benyttes ved kortere fravær eller længere fravær af uproblematisk karakter.

 6. Omsorgssamtaler bør indkaldes med dagsorden. Formålet med samtalen bør fremgå af indkaldelsen. Hvor er du i skemaet?

 7. Under samtalen, skal du være opmærksom på, at der ikke bliver stillet diagnoser eller bliver fremsat behandlingsforslag.

 8. Referat af samtalen omfatter kun, hvad der er sagt på mødet. Er der en handlingsplan, skal det tydeligt fremgå af referatet.

 9. Man skriver under på, at man har set referatet. Er man uenig eller er der yderligere kommentarer skrives: bilag vedlægges. Man kan så i god ro og orden udforme sine kommentarer. (Hjælp hertil kan fås i Lærernes Hus)

 10. Kan sygdommens varighed få arbejdsmæssige konsekvenser bør dette gøres tydeligt så tidligt, at man får mulighed for at ændre fraværsmønsteret.

 11. Meddelelse om påtænkt afsked bør ikke ske ved en sygefraværssamtale, men ved en særskilt samtale.