Har du brug for rådgivning

TAL MED DIN KREDS Har du været udsat for vold eller trusler om vold? Skal du til sygesamtale igen? Føler du dit job er i fare? Arbejdsskade hvad gør jeg? Overvejer du nedsat tid? Ferie og nyansat? Ferie og sygdom? Skal du have barn? Får du den rigtige løn? Syg og hvad så? Overvejer du at gå på pension?