Aftaler

Der er indgået arbejdstidsaftaler mellem Danmarks Lærerforening, Amagerkredsen, Kreds 13 og Dragør samt Tårnby.

Dragør arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2023/2025 - se aftalen her.

Tårnby arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2024/2025 samt 2025/26 - se aftalen her