Arbejdsliv Gode råd

Barselsregler

Det er meget vigtigt, at du kontakter kredsen inden du aftaler med din leder, hvordan du skal afholde din barselsorlov.

Loven om barsel er indviklet og det bliver endnu mere kompliceret, når den skal spille sammen med overenskomst, ferielov m.m. Derfor er det en god ide at kontakte kredskontoret, hvis der er den mindste tvivl om reglerne – eller bare for at få bekræftet, at det planlagte passer til reglerne.

Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

Læs om barsel dlf.org