Medlem Pensionister

Derfor skal du være medlem af F4 i DLF

Læs hvad du får for dit kontingent i DLF

Hvad får jeg som pensionist og på efterløn for mit kontingent til Danmarks Lærerforening?

 - Et medlem af hovedstyrelsen

- Et medlem i bestyrelsen for Lærernes Centralorganisation

- Indflydelse på DLF´s og LC’s udspil ved overenskomstforhandlinger

- 10 delegerede til kongressen

- Årsmøde med 55 repræsentanter

- 4 seniorkurser i ulige år

- 5 seniorkurser i lige år

- Et-døgnsmøde på Sixtus for de kongresdelegerede til planlægning af årsmødet

- Et-døgnsmøde på Sixtus for de kongresdelegerede til forberedelse af kongressen

- Nordisk Pensionisttræf

- Mulighed for leje af 6 sommerhuse

- Ferieophold på foreningens kursusejendomme til nedsat pris

- Udlejningsboligerne Teglgården ved Middelfart

- Medlemsbladet Folkeskolen

- Medlemskalender

- Kontingentfrihed fra 75 år

- Konsulenthjælp ved beregning af pensioner og pensionsforhold generelt

- Drift og administration af Danmarks Lærerforening

- Medejerskab af DLF’s 6 kursusejendomme

- Mulighed for deltagelse i mange lokale kredsarrangementer og rejser

Men først og fremmest er du også, efter du er gået på efterløn og pension, med i et solidarisk fællesskab.

Så er det op til den enkelte, om man fortsat vil være en del af fællesskabet eller stå udenfor.

Bemærk, at medlemskab af en lokalkreds forudsætter medlemskab af den centrale forening, DLF.