Arbejdsliv Løn

Specialundervisnings-tillæg

Her kan du læse mere om Specialundervisningstillæggene.

Specialundervisningstillæggene.

Til børnehaveklasseledere der varetager:

·        Særlig støtte til to-sprogede elever

·        Undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andetsprog

·        Støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen

Ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 28,70 kr. pr. time (pr. 1. oktober 2023)

Til lærere der varetager :

·        Tale/høreundervisning

·        Bistand til småbørn med sprog-og talevanskeligheder

·        Undervisning i dansk som andetsprog

Ydes et ikke pensiongivende tillæg på 39,20 kr. pr. time. (pr. 1. oktober 2023)

 

Undervisning på Specialskole.

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning  får du  et  tillæg på 2351,31 kr.  pr. mdr. (pr. 1. oktober 2023)

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning får du et ikke pensionsgivende timetillæg på 26,32 kr. pr. undervisningstime. (pr. 1. oktober 2019)