Arbejdsliv Løn

Specialundervisningstillæg

Her kan du læse mere om Specialundervisningstillæggene.

Specialundervisningstillæggene.

Til børnehaveklasseledere der varetager:

·        Særlig støtte til to-sprogede elever

·        Undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andetsprog

·        Støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen

Ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 26,32 kr. pr. time (pr. 1. oktober 2019)

Til lærere der varetager :

·        Tale/høreundervisning

·        Bistand til småbørn med sprog-og talevanskeligheder

·        Undervisning i dansk som andetsprog

Ydes et ikke pensiongivende tillæg på 35,94 kr. pr. time. (pr. 1. oktober 2019)

 

Undervisning på Specialskole.

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning  får du  et årligt tillæg på 25870 kr.  =  2155,83 kr.  pr. mdr. (pr. 1. oktober 2019)

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning får du et ikke pensionsgivende timetillæg på 26,32 kr. pr. undervisningstime. (pr. 1. oktober 2019)