Politik For Kredsstyrelsen

Dagsorden

Du kan her læse dagsorden til førstkommende kredsstyrelsesmøde.

Dagsorden til kredsstyrelsesmøde:

11. maj 2022