Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 8. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 24. februar 013@dlf.org